Fundusz Małych Projektów

Fundusz Małych Projektów Interreg IV A bazuje na doświadczeniach i jest kontynuacją bardzo dobrze przyjętego w Polsce i w Niemczech programu INTERREG III A oraz jego poprzednika w Polsce - Phare CBC. Fundusz Małych Projektów z powodzeniem realizuje swoje cele w Polsce już od 1995 roku, kiedy obejmował swoim działaniem cztery Euroregiony na granicy polsko-niemieckiej, a w kolejnych latach dzięki utworzeniu przez Komisję Europejską nowych programów, Fundusz objął swoim zasięgiem Euroregiony na wszystkich granicach Polski.

W Niemczech Fundusz Małych Projektów został zapoczątkowany w 2001 roku w ramach programu INTERREG III A.

Przedmiotowy wniosek jest kontynuacją Funduszu Małych Projektów realizowanego w latach 2009-2011. Doświadczenie pokazuje jak wielką rolę odrywają małe projekty w tworzeniu transgranicznych więzi i połączeń o charakterze międzyludzkim, wpływają na poprawienie i zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej, jej wzmocnienie, oraz stanowią doskonałą bazę pod kolejne wspólne inicjatywy partnerskie mieszkańców. FMP dofinansowuje przedsięwzięcia wynikające ze współpracy jednostek samorządowych i organizacji non profit z partnerami z drugiej strony granicy. Projekty podlegające dofinansowaniu to przedsięwzięcia służące poprawie kooperacji w różnych sferach życia społecznego w tym m.in. w zakresie kultury i kontaktów w różnych sferach życia społecznego. Wspieranie „codziennych” transgranicznych kontaktów kulturalnych, służących zacieśnianiu współpracy polsko-niemieckiej.

 Procedura wdrażania FMP została opracowana wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner Wiodący) i Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V (Partner Projektu). Wspólne Biuro Funduszu Małych Projektów wykonuje kompleksową obsługę programu FMP począwszy od opracowania wymaganych dokumentów, składania wniosku, wyboru projektu do podpisywania umowy z beneficjentem, rozliczania projektu oraz weryfikacji raportów końcowych z realizacji.

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVA oraz budżetu państwa

 

Partner wiodący: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Partner projektu: Związek Komunalny Europaregion Pomerania e.V. w Lőcknitz (Niemcy)

Wartość projektu: ok. 4,97 mln euro 

Dofinansowanie z EFRR: ok. 4,23 mln euro

 

           


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl