Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Południowy Bałtyk na 2015 oraz 2016 rok.

Program Południowy Bałtyk 2014-2020 opublikował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2015 oraz 2016 rok.

Zamieszczony poniżej dokument prezentuje te terminy.

Pierwszy nabór wniosków zostanie otwarty już 2 listopada br. i potrwa do 18 grudnia br. Przyjmowane będą projekty w ramach wszystkich osi priorytetowych.

Szczegółowe informacje na temat Programu Południowy Bałtyk 2014 - 2020 znajdziecie Państwo na stronie internetowej Programu pod adresem:

http://2014-2020.southbaltic.eu/index/?id=0f3d014eead934bbdbacb62a01dc4831
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl