II Unieważnienie postępowania na świadczenie usługi dostępu do publicznej sieci telefonicznej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż  postępowanie na świadczenie usługi dostępu do publicznej sieci telefonicznej w programie INTERREG VA zostało II raz unieważnione.

Jednocześnie zostanie wszczęte nowe postępowanie w tym zakresie. Po jego wszczęciu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert.

 poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl