Indywidualne konsultacje projektowe dla Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 - 3 i 4 listopada br. w Szczecinie.

Komitet Monitorujący Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 przyjął harmonogram naborów projektów na lata 2015-2016. Pierwszy nabór zostanie otwarty już 2 listopada br. i potrwa do 18 grudnia br. Przyjmowane będą projekty w ramach wszystkich osi priorytetowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych beneficjentów tego Programu Wspólny Sekretariat (WS) przy wsparciu Regionalnych Punktów Kontaktowych (RPK) organizuje cykl otwartych konsultacji w ramach całego obszaru wsparcia, podczas których możliwym będzie przeprowadzenie indywidualnych rozmów z pracownikami WS oraz RPK na temat pomysłów przyszłych projektów.  

W Szczecinie takie konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 3 i 4 listopada br. Odbędą się one w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40-42, sala 400, 3 piętro). Spotkanie to dedykowane jest w szczególności partnerom, którzy chcą aplikować o środki na realizację projektów już w ramach pierwszego naboru wniosków.

Aby konsultacje mogły być jak najbardziej owocne wszyscy zainteresowani wzięciem w nich udziału proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:  

 http://knowledgebank.southbaltic.eu/individual-consultations-meeting/

Wypełnienie dostępnego pod tym adresem formularza będzie podstawą indywidualnej rozmowy. Termin na zgłaszanie pomysłów do konsultacji podczas spotkania w Szczecinie upływa 27 października br.

Jeżeli Państwa instytucja ma pomysł na transgraniczny projekt jednakże w dalszym ciągu nie macie jeszcze odpowiednich do realizacji tego zamierzenia partnerów WS sugeruje, abyście Państwo wypełnili elektroniczny formularz zgłoszeniowy i wzięli udział w otwartych konsultacjach. Jeżeli pomysł wpisywał się będzie w cele Programu, zarówno WS jak i RPK podejmą próbę znalezienia właściwego dla danego zamierzenia projektowego partnera/ partnerów.

W przypadku jeżeli termin listopadowych konsultacji przeprowadzanych w Szczecinie koliduje z Państwa wcześniejszymi planami istnieje możliwość zarejestrowania się, przy pomocy tego samego formularza zgłoszeniowego dostępnego na podanej powyżej stronie internetowej, zaznaczając inny dogodniejszy dzień i miasto z przygotowanej przez WS propozycji terminów i miejsc spotkań.  Zostaniecie Państwo wówczas poinformowani bezpośrednio przez Wspólny Sekretariat o dokładnej godzinie i miejscu konsultacji.

Więcej informacji na temat Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 znaleźć można na stronie: http://2014-2020.southbaltic.eu/index/?id=0f3d014eead934bbdbacb62a01dc4831

Językiem roboczym Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 jest język angielski, w związku z tym z dużym prawdopodobieństwem konsultacje również będą prowadzone w tym języku.

Jeżeli będzie mieli Państwo jakiekolwiek pytania proszę kontaktować się z panią Anną Błeszyńską, pracownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT zlokalizowanego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, telefon: 91 44 67 210, e-mail: ableszynska@wzp.pl .

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl