Informacja na temat zakończonego naboru projektów w dniu 02.11.2016

W okresie od 05.09 do 02.11.2016 trwał nabór wniosków do dwóch osi priorytetowych „Natura i Kultura“ (OP I) oraz Edukacja (OP III), które można było składać za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Monitoringu.

Łącznie złożono 28 projektów. Zainteresowanie obiema osiami priorytetowymi było bardzo duże. Świadczy o tym łączna wartość złożonych projektów, która trzykrotnie przekroczyła zaplanowany na ten nabór budżet.

W szczegółach wygląda to następująco:

  • OP I „Natura i Kultura”: 22 wnioski o dofinansowanie z EFRR o łącznej wartości 65,4 mln Euro (budżet zaplanowany w ramach naboru dla I osi priorytetowej 21,4 mln Euro)
  • OP III „Edukacja”: 6 wniosków o dofinansowanie z EFRR o łącznej wartości 18,0 mln Euro (budżet zaplanowany w ramach naboru dla III osi priorytetowej 6,7 mln Euro)

Rozpoczęto formalną ocenę złożonych wniosków. W terminie późniejszym wnioski zostaną poddane ocenie merytoryczno-branżowej.
O wyborze i wsparciu projektów Komitet Monitorujący zdecyduje podczas posiedzenia w 2017 r.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl