Informacja na temat zakończonych naborów projektów w dniu 14.06.2018

W okresie od 12.04. do 14.06.2018 trwał nabór wniosków do dwóch osi priorytetowych „Natura und kultura“ (OP I) oraz „Transport i mobilność“ (OP II), które można było składać za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Monitoringu.

Łącznie złożono 9 wniosków projektowych. W szczegółach wygląda to następująco:

  • 10. nabór wniosków: OP1 Natura i kultura - CS 2 Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności (5 wniosków, EFRR wnioskowane: 4,77 Mio. EUR, planowany budżet naboru: 3,43 Mio. EUR)
  • 11. nabór wniosków: OP1 Natura i kultura - CS1 szlaki turystyczne (4 wniosków, EFRR wnioskowane: 8,62 Mio. EUR, planowany budżet naboru: 3,86 Mio. EUR)
  • 12. nabór wniosków: OP2 Transport i mobilność - Inwestycje w portach i przystaniach (0 wniosków)

Rozpoczęto formalną ocenę złożonych wniosków. W terminie późniejszym wnioski zostaną poddane ocenie merytoryczno-branżowej. O wyborze i wsparciu projektów Komitet Monitorujący zdecyduje podczas posiedzenia w grudniu 2018 r.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl