INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIOWYCH - 07.06.2021

 

Dotyczy: postępowania na świadczenie usług tłumaczeniowych z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski na potrzeby Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach projektu Funduszu Małych Projektów INT79

 

 

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (dalej „Zamawiający”) działając w oparciu o postanowienia rozdziału IX ust. 8 Zapytania ofertowego zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że nie przewiduje w najbliższym czasie ogłoszenia nowego Zapytania ofertowego w przedmiotowym zakresie.

 

 

Informacja o unieważnieniu (272 KB .pdf)

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl