Interreg Europa: Pakiet dla wnioskodawców aplikujących w drugim naborze jest już dostępny.

Drugi nabór w ramach Progamu Interreg Europa odbędzie się w terminie 5 kwietnia - 13 maja 2016 roku.

Na stronie Programu już udostępniono dokumenty obowiązujące wnioskodawców - Application Pack

Application Pack składa się z następujących dokumentów:

  • Warunki naboru (Terms of reference),
  • Zaktualizowany podręcznik Programu - wersja z 19 stycznia 2016 r. (Updated programme manual) (version 19 January 2016) – przygotowanie (rekomendacje WS, wskazówki, przykłady, kryteria oceny) realizacja i zamknięcie projektu,
  • List poparcia (Letter of support) – obowiązkowy, jeśli partner nie ma kompetencji w wybranym instrumencie polityki,
  • Deklaracja partnera (Partner declaration) – deklaracja finansowa.

Udostępnienie dokumentów przed otwarciem naboru umożliwia wcześniejsze przygotowanie wniosku.

Dodatkowo już teraz można korzystać z bogatej oferty wsparcia wnioskodawców.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl