Jubileusz 25-lecia Euroregionu Pomerania

 
Szanowni Państwo,
15 grudnia 1995 roku po kilku latach negocjacji podpisano uroczyście w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich "Umowę o utworzeniu Euroregionu Pomerania". Jej sygnatariuszami byli: prezydent Bartłomiej Sochański, reprezentujący miasto Szczecin, prezydent Rainer Hädrich, reprezentujący Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. oraz Zbigniew Zychowicz, przewodniczący polskiego Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania.
Pierwotnie w skład Euroregionu wchodziło sześć niemieckich powiatów i dwa miasta wydzielone oraz trzydzieści pięć gmin polskich i miasto Szczecin, jako odrębny podmiot umowy. W następnych latach ilość członków Euroregionu Pomerania rosła, by w końcu objąć po stronie polskiiej wszystkie samorządy województwa zachodniopomorskiego a po stronie niemieckiej nowe powiaty po reformie administracyjnej.
 
 
Celem Euroregionu - zgodnie z zapisami umowy było i jest "podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców po obu stronach granicy". Dla urzeczywistnienia tego celu w Euroregionie Pomerania realizowano bardzo wiele projektów europejskich z programów Phare CBC, Interreg oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).
Wsparcie finansowe płynące z Unii Europejskiej pozwoliło samorządom zrealizować bardzo wiele inwestycji, łączących transgranicznych partnerów (drogi, mosty, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, szlaki wodne). Współpraca ta przyczyniła się też do podniesienia jakości usług medycznych po obu stronach granicy oraz wzrostu bezpieczeństwa, dzięki współpracy policji i innych służb ratowniczych. Bardzo istotnym elementem współpracy jest przełamywanie barier językowych. W ciągu ostatnich 25 lat zrealizowano liczne projekty szkolne i językowe, finansowane tak z programu Interreg jak i PNWM. Stowarzyszenia tworzące Euroregion prowadzą także własne projekty, np. Centra Usług i Doradztwa, Transcoding Pomerania, Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży, Koncepcję Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2021-2030. Patrząc na ostatnie 25 lat polsko-niemieckiej współpracy na naszej granicy z całą mocą mamy prawo stwierdzić, że odnieśliśmy sukces.
Szczególnie trudny jest ostatni rok naszego funkcjonowania. Cały świat poddany został doświadczeniu pandemii. Jej skutki odczuliśmy również w naszej współpracy transgranicznej. Ten kryzys udało nam się przezwyciężyć zmieniając częściowo cele i metody realizacji Funduszu Małych Projektów Interreg VA, kierując go do wszystkich podmiotów zmagających się z tą straszną chorobą.  
Przed nami następne transgraniczne wyzwania, które uda nam się pokonać przede wszystkim dzięki naszemu wspólnemu doświadczeniu.
 
 

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl