Kolejne nabory w ramach Programu Współpracy Interreg V A zostały otwarte!

22 sierpnia o godz. 8.00 zostały otwarte dwa kolejne nabory projektów do Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do osi priorytetowej IV „Współpraca transgraniczna”, w ramach której udostępnione zostały środki z EFRR w wysokości 6,4 mln. euro oraz do drugiego celu szczegółowego osi priorytetowej I „Natura i kultura” -  „Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności” z dostępnymi środkami EFRR w wysokości 4,3 mln. euro. Oba nabory potrwają 8 tygodni i zakończą się 17 października 2017.

Wszystkie wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu eMS. Więcej informacji na temat Programu Współpracy oraz zasad wsparcia projektów znajdą Państwo w Podręczniku dla Wnioskodawców i Beneficjentów i jego załącznikach oraz na stronie Programu www.interreg5a.info.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl