Kolejne projekty wybrane do wsparcia!

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w Poczdamie w dniach 4 i 5 lipca 2017 roku wybranych zostało do wsparcia z naszego Programu Współpracy łącznie dziewięć projektów z osi priorytetowej I (Natura i kultura).
Komitet Monitorujący zatwierdził łącznie do 21,40 mln. EUR środków z EFRR na realizację następujących projektów:
 • Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,42 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 3,03 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 1,83 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,22 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,81 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 1,74 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 3,66 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 0,90 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,79 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl