Kolejne spotkanie Grupy Roboczej Interreg VIA

 W Euroregionie Pomerania życie obywateli jest ściśle powiązane z granicą. 

W związku z tym nasza polsko-niemiecko grupa robocza FMP pracuje wytrwale. Dzisiaj temat: wytyczne i opcje budżetowe. 

Pozdrawiamy ciepło – tym razem z Löcknitz.

 

 

Da in der Euroregion Pomerania das Leben eng mit der Grenze verbunden ist, arbeitet unsere deutsch-polnische KPF-Arbeitsgruppe mit großer Beharrlichkeit.  Heutige Diskussion über Richtlinien und Haushaltsoptionen.

Liebe Grüße diesmal aus Löcknitz.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl