Kolejne spotkanie robocze nt. Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Czwarte już spotkanie robocze dotyczące realizacji założeń Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) odbędzie się tym razem w fińskiej miejscowości Espoo w dniach 10-11 kwietnia br.   Jest ono organizowane w ścisłej współpracy Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej z Punktem Kontaktowym INTERACT z siedzibą w Turku.
Celem pierwszego dnia spotkania jest podjęcie aktywnej debaty na temat praktycznych aspektów wdrażania EUSBSR przez kluczowych aktorów zaangażowanych w jej realizację, tj. przez narodowe punkty kontaktowe, koordynatorów obszarów priorytetowych oraz liderów akcji horyzontalnych. Liczba uczestników tego spotkania jest ograniczona.
Podczas drugiego dnia spotkania stworzona zostanie okazja do dyskusji na temat konieczności zidentyfikowania konkretnych obszarów współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego w celu uzyskania wzajemnych korzyści w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020. Punkt ciężkości zostanie tym razem położony na polemikę pomiędzy kluczowymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie EUSBSR a przedstawicielami krajów członkowskich UE odpowiedzialnymi za narodowe planowanie strategiczne na lata 2014-2020 oraz za realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie inteligentnego, zrównoważonego i stabilnego rozwoju. Do rozmów zaproszeni zostali również przedstawiciele HELCOM oraz Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. 
Termin rejestracji uczestników upływa 4 kwietnia br.  Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.
Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie www.balticsea-region-strategy.eu
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl