Kolejny nabór w Programie Interreg V A otwarty!

Od 05.09.2016 od godz. 8.00 beneficjenci ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Projekty mogą być składane w ramach następujących osi priorytetowych:
  • Oś priorytetowa I - Natura i Kultura
  • Oś priorytetowa III – Edukacja

Nabór wniosków trwa do 02.11.2016 do godz. 16.00. Do tego dnia wniosek o dofinansowanie razem z załącznikami przewidzianymi dla fazy I, musi zostać złożony elektronicznie w Elektronicznym Systemie Monitoringu (eMS) oraz w wersji papierowej podpisanej przez Partnera Wiodącego. Wersję papierową należy wydrukować (po złożeniu wniosku elektronicznie), tak aby widoczna była data i godzina złożenia wniosku elektronicznie. Do wersji papierowej należy dołączyć podpisane przez wszystkich partnerów Porozumienie Partnerskie. Wszystkie dokumenty są przesyłane lub składane osobiście we Wspólnym Sekretariacie:

Wspólny Sekretariat Interreg V A
E.-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów, Partner Wiodący musi dostarczyć całość dokumentacji papierowej do 02.11.2016 do godz. 16.00 do Wspólnego Sekretariatu.

Tu znajdziecie Państwo dostęp do elektronicznego Systemu Monitoringu Programu Współpracy.

Prosimy o zwrócenie uwagi na dokumenty programowe oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, a w szczególności zwracamy uwagę na zaktualizowane Wskazówki dotyczące wniosku (30.08.2016).

Przypominamy, że podczas trwania naboru pracownicy Wspólnego Sekretariatu mogą udzielać jedynie technicznych wskazówek dotyczących Programu Współpracy oraz funkcjonowania Elektronicznego Systemu Monitoringu.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl