Kolejny nabór w programie Południowy Bałtyk

2 listopada 2016 r. został otwarty kolejny konkurs na projekty międzynarodowe w programie Interreg Południowy Bałtyk. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 16 grudnia 2016 roku.

Więcej informacji znajduje się w Ogłoszeniu o naborze.

Nabór wniosków otwarty jest dla wszystkich priorytetów programu. Wsparcie może dotyczyć m.in.:

 • działań mających na celu poprawę konkurencyjności MŚP na rynkach międzynarodowych,
 • transferu innowacji na rzecz MŚP,
 • energii odnawialnej i alternatywnych źródeł energii,
 • zielonych technologii,
 • koncepcji mobilności,
 • technologii przyjaznych środowisku w transporcie,
 • promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
 • rozwoju rynków pracy,
 • wzmacniania zdolności instytucjonalnych dla współpracy międzynarodowej. 

Istnieje możliwość konsultacji idei projektu z pracownikami Wspólnego Sekretariatu programu Południowy Bałtyk.

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Południowy Bałtyk udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu programu Południowy Bałtyk oraz Punktów Kontaktowych.

W Ministerstwie Rozwoju informacji o programie udzielają:

 1. p. Inga Kramarz, e-mail: Inga.Kramarz@mr.gov.pl,
 2. p. Karolina Piądłowska-Firlej, e-mail: Karolina.Piadlowska-Firlej@mr.gov.pl.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl