Kolejny nabór wniosków w Programie Południowy Bałtyk

22 maja 2017 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Południowy Bałtyk. Konkurs potrwa do 30 czerwca 2017 r. Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na międzynarodowe przedsięwzięcia w czterech obszarach tematycznych.

  • W drugiej osi priorytetowej dofinansowanie mogą uzyskać projekty wspierające rozwój zielonych technologii, przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza w rejonie południowego Bałtyku, energii odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.
  • W ramach trzeciej osi dotyczącej rozwoju usług transportowych, wspierane będą przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sieci transportu multimodalnego, poprawy usług w międzynarodowych sieciach transportowych czy rozwoju zielonych technologii dla tzw. „czystego” transportu.
  • Oś czwarta koncentruje się na rozwoju międzynarodowych rynków pracy. Kluczowe będą projekty mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie odpływom pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych (np. wymiany pracowników, staże międzynarodowe).

Instytucje pragnące zwiększyć swoje zdolności do współpracy na rynkach międzynarodowych mogą uzyskać wsparcie w ramach piątej osi priorytetowej. Adresowana jest ona zarówno do małych, lokalnych organizacji o małym doświadczeniu w realizacji projektów transgranicznych, jak też do organizacji, które chcą podzielić się swoim doświadczeniem i rozszerzyć sieci współpracy.

Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu na posiedzeniu 8-9 listopada br.

Wnioskodawców zainteresowanych naborem na projekty z zakresu wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, informujemy, że będzie on prowadzony w okresie 13 listopada - 15 grudnia br.

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Południowy Bałtyk udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu i Punktów Kontaktowych. Z ramienia Ministerstwa Rozwoju informacji o programie udzielają: Pani Inga Kramarz: Inga.Kramarz@mr.gov.pl oraz Pani Magdalena Włodarczyk: Magdalena.Wlodarczyk@mr.gov.pl.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl