Komisja Europejska przygotowała poradnik dotyczący zamówień publicznych.

Jak poprawić wydajność i jakość procedur udzielania zamówień publicznych oraz zapewnić odpowiedni stosunek wartości do ceny przy zamówieniach? Gdzie znaleźć wskazówki dotyczące unikania najczęstszych błędów podczas planowania, publikowania i udzielania zamówień?

Dokument „Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”, wydany przez Komisję Europejską, podaje odpowiedzi na wszystkie te pytania oraz zawiera wytyczne na temat optymalnego wykorzystania inwestycji UE.

Celem tego dokumentu, dostępnego we wszystkich językach UE, jest udzielenie osobom zaangażowanym w zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI) wskazówek, które pomogą im w identyfikacji i unikaniu ryzyka popełnienia błędu oraz w stosowaniu najlepszych praktyk w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, które stanowią główne źródło nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami. Dokument nie stanowi interpretacji prawnej unijnych dyrektyw. Jest jednak użytecznym narzędziem dla osób zajmujących się zamówieniami — przewodnikiem po najbardziej problematycznych kwestiach, zawierającym praktyczne porady, w jaki sposób unikać błędów i jak postępować w poszczególnych sytuacjach. Opisano w nim również dobre praktyki i przykłady rzeczywistych sytuacji, wyjaśniono konkretne zagadnienia, przedstawiono badania przypadków i wzory. Narzędzia wizualne, specjalne ostrzeżenia i elementy interaktywne, takie jak łącza do odpowiednich dokumentów ustawodawczych i innych przydatnych publikacji, mają dodatkowo ułatwić korzystanie z tego poradnika.

Głównym celem jest nie tylko zapewnienie prawidłowości i przejrzystości, ale także zwiększenie wydajności i skuteczności procedur udzielania zamówień publicznych, co potencjalnie przyniesie znaczne korzyści administracji publicznej, zaangażowanym podmiotom oraz beneficjentom projektów w zakresie uczciwej konkurencji oraz jakości inwestycji.

Niniejszy poradnik stanowi jeden z elementów planu działania na rzecz zamówień publicznych — części większej inicjatywy uruchomionej przez komisarz ds. polityki regionalnej, Corinę Creţu, w celu wspierania państw członkowskich i regionów w optymalizacji inwestycji i zarządzania funduszami w ramach polityki spójności, opracowania platformy Peer 2 Peer, przeznaczonej do wymiany wiedzy i najlepszych praktyk przez urzędników z państw członkowskich w ramach procesu zwiększania zdolności administracyjnych, oraz tworzenia paktów uczciwości, stanowiących narzędzie do zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności w zamówieniach publicznych.

 

Źródło: Komisja Europejska


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl