Komisja Europejska zatwierdziła Program Południowy Bałtyk

23 września 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020. 

Program ma na celu zintensyfikowanie zielonego i niebieskiego wzrostu poprzez wspólne działania instytucji z regionów usytuowanych wokół południowej części Morza Bałtyckiego. Wsparcie w ramach Programu otrzyma branża morska (sektor niebieski) oraz działania i idee przyczyniające się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony).

Współfinansowane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Na realizację Programu Południowy Bałtyk zostanie przeznaczone ponad 82 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), wraz z Instytucjami Krajowymi z Danii, Litwy, Niemiec i Szwecji oraz podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu kontynuują prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. Posiedzenie pierwszego Komitetu Monitorującego Programu, na którym zapadnie decyzja o terminie pierwszego naboru wniosków, odbędzie się 1-2 października 2015 r. w Gdańsku.
Szczegółowe informacje na temat Programu Południowy Bałtyk dostępne są na stronie programu.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl