Komitet Monitorujący podjął decyzje o kolejnych terminach naborów w 2018 i 2019 roku

W dniu 10.01.2018 Członkowie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy podjęli w trybie obiegowym decyzje o kolejnych terminach naborów oraz o posiedzeniach Komitetu Monitorującego w latach 2018 i 2019.

Wszystkie terminy zostały zamieszczone na stronie internetowej Programu Współpracy Interreg V A. Dodatkowo do wiadomosci została dołaczona tabela  wszystkich ważnych terminów w 2018 i 2019 roku.

Zwracamy uwagę, aby przygotowując wnioski wziąć pod uwagę przedstawione terminy. W przypadku pytań lub potrzeby konsultacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wspólnego Sekretariatu.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl