Koncepcja działań i rozwoju Euroregionu Pomerania 2020+

 

Szanowni Państwo,

w roku 2019 przystąpiliśmy do prac nad „Koncepcją działań i rozwoju Euroregionu Pomerania 2020+”. Dokument na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. opracowała firma Infrastruktur&Umwelt z Poczdamu.

W toku prac przeprowadziliśmy szereg warsztatów, które pomogły nam poznać Państwa oczekiwania odnośnie do przyszłej współpracy. W procesie konsultacji on-line, które odbyły się w połowie ubiegłego roku wpłynęło do nas wiele uwag, które uwzględnione zostały w ostatecznej wersji koncepcji, którą niniejszym udostępniamy Państwu. 

 

Dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaangażowanie w prace i zapraszamy do wspólnej realizacji projektów polsko-niemieckich. Kształtujmy wspólnie przyszłość Euroregionu Pomerania!

Konsekwencje pandemii wirusa Covid-19 oraz wnioski dotyczące wdrażania Koncepcji Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania

Koncepcja rozwoju i działań 2021-2030  

ProjektWspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania” (numer projektu INT120) dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.