Konferencja „Be Smart, Think Blue”.

Instytut Morski w Gdańsku i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na konferencję „Be Smart, Think Blue” i spotkanie brokerskie 2016, które odbędą się 19-20 września 2016 r. w Gdańsku.

Konfernecja jest organizowana w ramach europejskich projektów: Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego), BioHorizon (Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, zielony I zintegrowany transport). Wydarzenie będzie dla przedsiębiorców, instytucji badawczych, podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych działających w sektorze morskim okazją do współdziałania dla wzmocnienia Błękitnych Inteligentnych Regionów (19 września 2016 r.) Podczas konferencji będzie można nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami do realizacji projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020 dotyczących Błękitnego Wzrostu (20 września 2016 r.).

Dlaczego to ma znaczenie?

Inteligentna specjalizacja jest kluczowym pojęciem dla wzmocnienia innowacji w obszarze Unii Europejskiej. Zrozumienie roli inteligentnej specjalizacji w umacnianiu europejskiego sektora Błękitnego Wzrostu jest warunkiem, aby z powodzeniem korzystać z  możliwości. Oprócz specjalizacji i funduszy regionalnych, unijny program ramowy na rzecz badań i innowacji, Horyzont 2020, posiada kilka możliwości finansowania dla badawczych i innowacyjnych projektów morskich, na skalę europejską. Tworzenie synergii pomiędzy wszystkimi dostępnymi źródłami finansowania jest nadrzędnym celem konferencji "Be Smart - Think Blue".

Dlaczego warto uczestniczyć?

Udział w konferencji umożliwi:

  • poznanie najnowszych informacji o rozwoju inteligentnych specjalizacji w sektorze morskim;
  • nawiązywanie kontaktów i inicjacja współpracy w obszarze badań i technologii morskich;
  • znajdywanie nowych partnerów handlowych, technologicznych lub do prowadzenia badań;
  • prezentację, dyskusję i opracowywanie nowych pomysłów na projekty.

Jak wziąć udział?

Rejestracja jest otwarta do 5 września br. poprzez stronę wydarzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a obowiązującym językiem podczas spotkanie jest angielski

Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez następujące projekty:
Smart Blue Regions
(Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego),
BioHorizon (Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz,
ETNA2020 (Inteligentny, zielony I zintegrowany transport, ).

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl