Konferencja dotycząca bezpieczeństwa na pograniczu

Z udziałem wicewojewody zachodniopomorskiego, marszałka oraz eurodeputowanych z Polski i Niemiec, a także policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz przedstawicieli pozostałych służb dyskutowano na temat bezpieczeństwa na polsko-niemieckim pograniczu.

Konferencja pt. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym Euroregionu Pomerania. Współpraca polskich i niemieckich służb w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020” odbyła się 24 czerwca w Szczecinie. Organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, do której należą obecni podczas konferencji, eurodeputowani Dariusz Rosati oraz Werner Kuhn.

Spotkanie miało na celu wymianę poglądów na temat istniejących uregulowań prawnych dotyczących współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz wskazania ewentualnie koniecznych zmian, których wprowadzenie poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-niemieckim. Podstawą wspólnego działania służb na pograniczu jest sporządzona w Zgorzelcu 15 maja 2014 roku Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych.

Zarówno Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski jak i Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, podkreślali wagę współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na pograniczu. 

Nie udało się tego dnia uniknąć komentowania wyników referendum w Wielkiej Brytanii. Do Brexitu nawiązywało wielu prelegentów. – Wynik referendum w Wielkiej Brytanii, powinien być dla nas impulsem do zacieśniania współpracy europejskiej na obszarze transgranicznym. Mamy tu jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Program Interreg V A jest szansą. Bardzo się cieszę, że budżet programu (134 ml euro) nie został zmniejszony – mówił eurodeputowany Dariusz Rosati.

- Musimy do siebie mieć jeszcze więcej zaufania. Nie wszystko da się zapisać za pomocą ustaw i przepisów, a tego właśnie boją się teraz mieszkańcy Europy. Bardzo się cieszę, że tyle ciekawych projektów jest realizowanych na granicy. Musimy dalej współpracować na rzecz wspólnego bezpieczeństwa – mówił Werner Kuhn, poseł do Parlamentu Europejskiego z Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

Jak w praktyce wygląda wcielanie w życie polsko-niemieckiej umowy dot. bezpieczeństwa, mówili przedstawiciele polskich i niemieckich służb:  Thomas Krense, wicedyrektor urzędu kryminalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Nils Hoffmann-Ritterbusch, prezydent prezydium policji w Neubrandenburgu, podinsp. Jacek Cegieła, komendant wojewódzki policji w Szczecinie i mjr Katarzyna Pabin, ze straży granicznej w Szczecinie, która z polskiej strony kieruje  wspólną polsko-niemiecką grupą, która powstała na bazie umowy z 2014 roku.

Dodatkowy panel poświęcony był także możliwości otrzymania wsparcia na działania wszystkich służb w ramach Programu Współpracy Interreg V A oraz Funduszu Małych Projektów. W sumie na działania na polsko-niemieckim pograniczu jest 134 mln euro. O możliwościach wsparcia mówili Paweł Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Andrea Gronwald, dyrektor biura Kommunalgemeinschaft Euroregion Pomerania e.V.

Na zakończenie Marek Jasztal,  zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie i Jacek Rudziński, zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego  straży pożarnej, przedstawili przykłady planowanych i zrealizowanych przy unijnym wsparciu projektów.

Tym co cieszy nas najbardziej, to liczne rozmowy pomiędzy polskimi i niemieckimi przedstawicielami służb oraz pomysły, jakie narodziły się na wspólne projekty na pograniczu.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl