Konferencja Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 5-7 października 2020

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) świętować będzie w przyszłym roku jubileusz trzydziestolecia istnienia. Powstanie polsko-niemieckiej organizacji było inicjatywą obu rządów i dopełnieniem podpisania Umowy o Dobrym Sąsiedztwie i Pojednaniu. Od samego początku swojej działalności PNWM  opierała się na zasadzie subsydiarności i przekazała tam, gazie jest to możliwe,  swoje kompetencje landom, euroregionom czy stowarzyszeniom. W ten sposób powstała w Polsce i w Niemczech sieć Jednostek Centralnych PNWM, które wspierają wymiany młodzieżowe w swoich regionach. Szczecińska jednostka powstała w strukturach Euroregionu Pomerania w 1996r. i od tego czasu wspiera rocznie ponad 200 spotkań młodych mieszkańców Polaków i Niemców, głównie z terenu pogranicza. Ten rok jest jednak wyjątkowy. Od marca br. przestały dzwonić w naszym biurze telefony, a nieliczne informacje mailowe informowały najczęściej o odwoływanych spotkaniach.

 

Utrzymując stały kontakt z Biurami PNWM w Warszawie i Poczdamie starliśmy się odnaleźć w czasach pandemii i pomóc partnerom zostać w kontakcie. W takiej sytuacji odbyła się też planowana od roku konferencja wszystkich polskich i niemieckich Jednostek Centralnych PNWM. Formuła trzydniowego spotkania online wydawała się na początku nie do przeprowadzenia. Ponad siedemdziesiąt osób zameldowanych jako uczestnicy, do tego pracownicy obu biur, dyrekcja i tłumacze. Chyba jednak świat przez ostatnie pół roku się zmienił. Okazało się, że potrzeba wymusza korzystanie z nowoczesnych narzędzi i chyba nie ma już od tego odwrotu. Okazało się, że spotkanie jest technicznie możliwe, ciekawe i dające nowe impulsy do pracy. Zobaczyć się, choćby w malutkim okienku na monitorze, wymienić doświadczenia z ostatniego półrocza i wypracować nowe rozwiązania, to doświadczenie bezcenne.

  

Także myśląc o naszych drogich wnioskodawcach. Sytuacja pandemiczna nie wskazuje, by spotkania na żywo były wkrótce możliwe. Co więc zrobić, by trzydziestoletnia praca na rzecz poznawania się, przełamywania barier i zbliżania do siebie najmłodszych mieszkańców obu krajów nie poszła na marne? Spróbujemy z nowym formatem spotkań, które nazwaliśmy online, ale mają one raczej charakter spotkań hybrydowych. Wkrótce pojawi się informacja o możliwości dofinansowania takich spotkań,  ale wydaje się nam, ze stworzenie szczególnie polskim i niemieckim szkołom takiej możliwości jest cenną inicjatywą. Po raz pierwszy pojawi się możliwość organizowania spotkania czterodniowego, ale np. co kilka dni. Powinno to być przynajmniej 4 godzinne spotkanie w grupie narodowej, w tym 90 minutowy program online z partnerem. Formuła i tematy pozostają otwarte. Pojawi się także możliwość dofinansowania oprócz stałych kosztów programowych, tłumacza, wsparcia technicznego czyli osoby, która nadzorować będzie od strony technicznej spotkanie młodzieży. Informacji na ten temat szukać proszę na stronie www.pnwm.org

 

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl