Konferencja kończąca projekt INT 180 „Transcoding Pomerania”

7 grudnia dzięki gościnności Książnicy Pomorskiej odbyła się w Sali Herberta konferencja kończąca projekt INT 180 „Transcoding Pomerania”. 

Projekt ten był sfinansowany z programu Interreg VA i był skierowany do pracowników polskiej i niemieckiej części biur Euroregionu Pomerania. W ciągu dwóch lat zrealizowano wiele warsztatów historycznych, kulturowych. „Niemcy są precyzyjni, a Polacy się spóźniają” – obiegowe sądy i stereotypy często wpływają na to, jak postrzegamy przedstawicieli innych krajów i kultur – stąd też pomysł na to, by eliminować nieporozumienia na tle kulturowym. Pracownicy obu biur przygotowywali się nie tylko do udanego porozumiewania się z człowiekiem przynależącym do innego kręgu kulturowego, ale również rozwijali kompetencje językowe uczęszczając na intensywne kursy językowe, które zakończyły się zdaniem certyfikatów poświadczających ich kompetencje.

Konferencję uroczyście, wspólnie otworzyli Michael Sack – Prezydent Euroregionu Pomerania oraz Krzysztof Soska – Prezes Zarządu SGPEP. Ważną częścią konferencji był panel dyskusyjny polsko-niemiecki i dyskusja z sali. Zaprezentowane zostały wzorcowe partnerstwa projektów kulturowych, edukacyjnych i infrastrukturalnych. Następnie zabrał głos Bartłomiej Wierzbicki prezentując nową perspektywę programu Interreg VIA wraz z najważniejszymi zmianami. Nad sprawnym przebiegiem naszego spotkania czuwał profesor US Eryk Krasucki moderując konferencję. Cieszymy się z tak dużego zainteresowania konferencją, gdyż rejestracja chętnych uczestników przerosła nasze oczekiwania.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl