Konferencja roczna programu Południowy Bałtyk

W dniach 15-16 listopada br. w Rostocku odbędzie się konferencja roczna programu Południowy Bałtyk.

Pierwszy dzień konferencji będzie oscylował wokół projektów realizowanych w programie w latach 2007-2013. Uczestnicy zostaną podzielni na grupy i zaproszeni do udziału w grze terenowej. Każda z grup otrzyma wskazówki od organizatorów. Celem będzie odnalezienie odpowiedzi w miejscach realizacji projektów. Dzięki grze uczestnicy będą mogli poznać wybrane projekty, a także zapoznać się bezpośrednio z ich rezultatami.

Drugiego dnia konferencji odbędą się warsztaty tematyczne poświęcone wszystkim osiom priorytetowym Programu. Warsztaty będą doskonałą okazją dla zgłębienia specyfiki danej dziedziny, a także zasad realizacji projektów. Pracownicy Wspólnego Sekretariatu odpowiedzą na wszystkie pytania uczestników. Organizatorzy zaplanowali także sesję dotyczącą poszukiwania partnerów projektowych. Do skorzystania z tej oferty zapraszamy w szczególności te instytucje, które posiadają pomysł na projekt, ale nie znalazły jeszcze partnerów dla realizacji przedsięwzięcia.

Rejestracja trwa do 7 listopada br. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny.

Dla kogo

Do udziału w konferencji w szczególności zapraszamy wnioskodawców, którzy planują aplikować o środki w ramach III naboru wniosków, a w terminie 2.11-16.12.2016 r. Liczymy, że uczestnictwo w wydarzeniu ułatwi potencjalnym beneficjentom przygotowanie się do opracowania wartościowych projektów współpracy transgranicznej.

Program konferencji

Dokładny program wydarzenia znajduje się na stronie programu Interreg Południowy Bałtyk

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl