Konferencja Roczna w naszym Programie Współpracy Interreg V A

W dniu 23.11.2017 w Greifswaldzie miała miejsce Konferencja Roczna, podczas której zaprezentowane zostały działania w ramach Programu Współpracy Interreg VA. W każdym roku organizatorzy starają się wprowadzić nowy element do programu konferencji. W tym roku zorganizowano giełdę kooperacji dla partnerów projektów. Oferta połączona z możliwością uzyskania informacji bezpośrednio od pracowników reprezentujących Wspólnych Sekretariat, Fundusz Małych Projektów oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Giełda przyniosła spodziewany efekt w postaci licznych i bardzo intensywnych rozmów między uczestnikami.

Program tegorocznej konferencji był zróżnicowany i stworzył możliwość poznania całego spektrum działań w Programie Współpracy. Prezentowano nie tylko aktualne dane związane ze stanem wdrażania Programu Interreg V A, ale również ciekawe przykłady projektów transgranicznych z innych programów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

Nasze podziękowanie kierujemy do wszystkich uczestników, którzy tak licznie wzieli udział w konferencji oraz giełdzie partnerstw.

 

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl