Konferencja "Unikalna Dolina Dolnej Odry"

27 czerwca w Szczecinie odbyła się polsko-niemiecka konferencja pt. "Unikalna Dolina Dolnej Odry". Jej organizatorem byli partnerzy projektu o nazwie "Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry", dofinansowanego ze środków Programu Interreg IV A: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Park Narodowy Doliny Dolnej Odry w Criewen.

Celem konferencji było przedstawienie działań i inwestycji realizowanych w ramach wspólnego polsko-niemieckiego projektu oraz zaprezentowanie wyników przeprowadzonego dotąd monitoringu wybranych gatunków i siedlisk.

Paweł Terefenko, koordynator projektu po stronie polskiej, podkreślił w trakcie konferencji, iż przyroda nie widzi granic, a Dolina Dolnej Odry jest tego dobrym przykładem: obszarem chronionym, który granicy nie posiada.
Na potrzeby projektu została również utworzona wspólna strona internetowa, na której znajdują się szczegółowe informacje o podjętych działaniach i inwestycjach: http://unikalnadolinadolnejodry.eu/ .

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl