Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich.

Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 9 marca 2016 r.

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać: 

  1. projekty telewizyjne,
  2. projekty radiowe,
  3. publikacje prasowe,
  4. projekty internetowe.

Organizator do udziału w konkursie zaprasza nadawców telewizyjnych i radiowych, wydawców tytułów prasowych, wydawców portali internetowych oraz biura reklamy ww. podmiotów, spełniających warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 150 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:

  1. projektów telewizyjnych – 1 500 000 zł (przy czym dla projektów product placement – 400 000 zł oraz dla projektu promującego Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 400 000 zł),
  2. projektów radiowych – 700 000 zł,
  3. projektów prasowych – 600 000 zł,
  4. projektów internetowych – 900 000 zł.

W konkursie dopuszcza się dofinansowanie jedynie projektów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (poradnikowym). Tematyka projektów musi mieć charakter horyzontalny, tj. projekty muszą dotyczyć więcej niż jednego programu operacyjnego realizowanego w latach 2014-2020.

Szczególnie ważnymi grupami odbiorców są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby młode. Wsparcie może uzyskać także jeden projekt promocyjny dedykowany promocji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 9 marca 2016 roku (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia 2016 roku.

Jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację więcej niż jednego projektu.

Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, według kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu Konkursu.

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie możecie Państwo znaleźć w Regulaminie Konkursu.

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

W ostatnim tygodniu lutego 2016 roku planowane jest spotkanie informacyjne, podczas którego zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać wsparcie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego przedsięwzięcia. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju. Szczegółowe informacje na jego temat, w tym termin, zostaną opublikowane w najbliższych dniach.

Wszelkie niezbędne dokumenty możecie Państwo znaleźć tutaj.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl