Konkurs "Fundusze w obiektywie"

Zapraszamy do wzięcia w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozowju konkursie "Fundusze w obiektywie"!

Aby wziąć w nim udział wystarczy przesłać zdjęcie i krótki opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, na przykład z naszego transgranicznego Programu Interreg IV A.

Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone czytnikiem e-book i bonami upominkowymi.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić krótki opis projektu wraz ze zdjęciem.

Regulamin konkursu znajduje się również na stronie www.mapadotacji.gov.pl .


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl