Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej” – sfotografuj projekty EWT i EISP!

Zbliżające się wakacje to czas podróży i aktywnego wypoczynku. Spędzanie urlopu na terenach przygranicznych może być znakomitą okazją do poszukiwań projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy i utrwalania efektów tej współpracy na fotografiach. Dlatego też zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Fotografie powinny przedstawiać zdarzenia i osoby w miejscach, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
 
Prace można przesyłać do 7 lipca 2013 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. W ramach każdej z 5 kategorii tematycznych:
1. przedsiębiorczość i innowacje,
2. przestrzeń publiczna i transport,
3. edukacja i nauka,
4. ochrona środowiska,
5. turystyka, kultura, tradycja,
przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) dla obydwu grup wiekowych.
Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli, 300 DPI.
 
Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.
 
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (stanowiący załączniki do regulaminu nr 1 lub nr 2) należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs DWT”. Skan zgłoszenia wraz z wykonaną fotografią prosimy przesyłać na adres e-mailowy: konkurs.dwt@mrr.gov.pl
 
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.
 
Wiadomości o projektach realizowanych w ramach Programu Interreg IV A Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie-Brandenburgia można uzyskać na stronie internetowej naszego Programu: http://www.interreg4a.info/
 
Wiadomości o wszystkich realizowanych projektach transgranicznych można uzyskać ze stron programów, w których uczestniczy Polska:
 
Polska-Brandenburgia http://pl.plbb.eu/index/
Polska-Słowacja http://pl.plsk.eu/index/
Litwa-Polska-Rosja http://lt-pl-ru.eu/news.php
Polska-Białoruś-Ukraina http://www.pl-by-ua.eu/pl
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl