Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej” - sfotografuj projekty transgraniczne i wygraj czytnik e-booków! Przedłużono termin przesyłania zgłoszeń do 15 lipca!

Jeżeli podczas wakacji odwiedzisz tereny przygraniczne, wybierasz się nad morze lub w góry - to zachęcamy do zabrania aparatu i poszukania tam projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. By wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić zdjęcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać je do nas. Czekamy na ciekawe fotografie z miejsc, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Prace można przesyłać do 15 lipca 2013 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. Dla obydwu grup wiekowych przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) w każdej z 5 kategorii tematycznych:
1. przedsiębiorczość i innowacje;
 
2. przestrzeń publiczna, transport;
 
3. edukacja i nauka;
 
4. ochrona środowiska;
 
5. turystyka, kultura, tradycja.
 
Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli, 300 DPI.
Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (stanowiący załączniki do regulaminu) należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs DWT”, a skan zgłoszenia wraz z wykonaną fotografią na adres e-mailowy:
konkurs.dwt@mrr.gov.pl
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie i załącznikach.
Wiadomości o projektach realizowanych w ramach Programu Interreg IV A Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie-Brandenburgia można uzyskać na stronie internetowej naszego Programu: http://www.interreg4a.info/
Wiadomości o wszystkich realizowanych projektach transgranicznych można uzyskać ze stron programów, w których uczestniczy Polska:
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl