Konsultacje dla organizacji chętnych do złożenia wniosku w Programie Interreg Południowy Bałtyk.

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk udzielać będzie indywidualnych konsultacji idei projektowych. Oferta skierowana jest do instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru, który zaplanowano na okres od 9 maja do 17 czerwca br.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 14-18 marca br. Wspólny Sekretariat oferuje możliwość konsultacji bezpośrednich, w siedzibie w Gdańsku lub konsultacji on-line. Sekretariat oferuje możliwość konsultacji zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Aby skorzystać z możliwości ww. konsultacji we Wspólnym Sekretariacie należy przesłać formularz rejestracyjny. Rejestracja uruchomiona zostanie w połowie lutego br. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny zamieszczone zostaną na stronie Programu.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z możliwości bieżącego konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami zarówno Wspólnego Sekretariatu, jak i Punktów Kontaktowych, zlokalizowanych w Szczecinie, Gdańsku oraz Olsztynie. Dane teleadresowe Punktów Kontaktowych znajdują się na stronie Programu.

Punkty Kontaktowe oferują również wsparcie w zakresie znalezienia partnera(ów) projektu. Ponadto, na stronie programu znajduje się specjalna platforma, ułatwiająca poszukiwanie instytucji zainteresowanych wspólnym wdrażaniem projektów tzw. South Baltic SMART Alliance.

Wiosenny nabór wniosków otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych Pprogramu. Zachęcamy do składnia małych wniosków, tzw. small scale projects, w szczególności w ramach Osi 5 "Zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu".

Działania, które mogą uzyskać w wsparcie w ramach programu to m.in.: rozwój przedsiębiorczości, transfer innowacji na rzecz MŚP, energia odnawialna i alternatywne źródła energii, zielone technologie, koncepcje mobilności, technologie przyjazne środowisku w transporcie, promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego, rozwój rynków pracy oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla współpracy międzynarodowej. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentach programowych, w szczególności w podręczniku Programu. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu, Punktów Kontaktowych oraz Instytucji Zarządzającej.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl