Krajowe Seminarium Informacyjne - Interreg Region Morza Bałtyckiego

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Ministerstwo Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w Warszawie.

Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny naboru. Przedstawione zostaną również projekty już korzystające z dofinansowania programu.
Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jakie rodzaje wydatków można ponosić w projektach. Beneficjenci trzech projektów transnarodowych: InnoFruit, BaltS@nior, Baltic TRAM podzielą się swoimi doświadczeniami z udziału w projektach transnarodowych.


Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu.
W trakcie seminarium stwarzona zostanie okazja do indywidualnego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu w Rostocku.

Uwaga: liczba możliwych do przeprowadzenia konsultacji jest ograniczona!

Warunki skorzystania z konsultacji pomysłu na projekt, program spotkania oraz możliwość rejestracji on line zawiera strona:
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30112017/


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl