Kurs dla tłumaczy polsko-niemieckich grup młodzieżowych 2020

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego organizuje od 25 do 31 lipca 2020 roku w Krzyżowej kurs wprowadzający dla tłumaczy polsko-niemieckich grup młodzieżowych.
Podczas międzynarodowych wymian (młodzieży) komunikacja jest ogromnie ważna dla powodzenia realizowanego projektu. Aby ułatwić ją uczestnikom programu, tłumacz dla grup powinien nie tylko przekładać znaczenie wypowiedzi, ale również przekazywać pozajęzykowe kody kulturowe.
 
Kurs dla tłumaczy nie jest kursem językowym, lecz służy poznawaniu i ćwiczeniu technik tłumaczeniowych i komunikacyjnych. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności, pozwalające im na językową, merytoryczną oraz organizacyjną pracę z polsko-niemieckimi grupami młodzieżowymi.
Kurs dofinansowany będzie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).
Liczba miejsc jest ograniczona. 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://pnwm.org/kurs-dla-tlumaczy-polsko-niemieckich-grup-mlodziezowych-2020/
 

 

 
 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl