MIR ogłasza konkurs!

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich”. Celem Konkursu dotacji jest dofinansowanie akcji informacyjno-promocyjnych na temat Funduszy Europejskich.

Poprzez realizację konkursu Organizator chce popularyzować tematykę Funduszy Europejskich. Nadawcy telewizyjni i radiowi będą mogli uzyskać dofinansowanie na realizację autorskich, ogólnopolskich akcji informacyjno-promocyjnych. Planowane jest wybranie i dofinansowanie jednego projektu w każdej z poniższych linii tematycznych:

  • „Akcja promująca Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015” odbywające się 7-10 maja 2015 r.
  • „Akcja informacyjno-promocyjna podsumowująca wykorzystanie Funduszy Europejskich w perspektywie 2007–2013”(planowana do realizacji w okresie od czerwca do września 2015 r.).
Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości od 400 tyś. do 4 mln zł.
 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują Państwo na Portalu Funduszy Europejskich pod adresem:
 
 
 
 
Źródło: Portal Ministerstwa Infrastruktury i Rozowju

                                              


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl