Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina - Warsztaty 09.06-10.06.2022

Kolejne udane warsztaty za nami! Tym razem pracowaliśmy w polsko-niemieckim teamie nad planem działań, który pozwoli skutecznie wdrożyć transgraniczny monitoring dla Regionu Metropolitalnego Szczecina. Wspólnie udało nam się określić grupy docelowe zainteresowane danymi z monitoringu, uzgodnić korzyści jakie mieszkańcy, politycy, aktywiści i instytucje będą mieć z budowy systemu obserwacyjnego w regionie. Najwięcej emocji wzbudziła jednak najbardziej kreatywna część warsztatów czyli zaprojektowanie sposobów wizualizacji danych, tak żeby były czytelne, zrozumiałe i skutecznie docierały do odbiorcy. Dzięki zaangażowaniu uczestników powstało 35 projektów infografik, które wykorzystamy na konferencji kończącej projekt INT 179 pokazując dane i informacje liczbowe dla wspólnego transgranicznego regionu.

 Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” realizowanego ze wsparciem ze środków Programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska http://rbgp.pl/trms-model-transgranicznego-monitoringu/

W warsztacie udział wzięli partnerzy projektu: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, GUS Szczecin, Euroregion Pomerania, Regionalny Związek Planistyczny Pomorza Przedniego, Biuro Regionu Metropolitalnego z Anklam, Biuro Geodety, Wspólny Wydział Planowania Berlin-Brandenburg, Land Brandenburg, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Wojewódzki Urząd Pracy, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg VA, Regionalny Związek Planistyczny Uckermark-Barnim. Współorganizatorem spotkania było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja kończąca projekt odbędzie się w Szczecinie w dniach 18-19 października 2022 roku.

 

Ein weiterer erfolgreicher Workshop hinter uns! Diesmal haben wir in einem deutsch-polnischen Team an einem Aktionsplan gearbeitet, der es uns ermöglicht, ein grenzüberschreitendes Monitoring für die Metropolregion Stettin effektiv umzusetzen. Gemeinsam ist es uns gelungen, Zielgruppen zu definieren, die an den Daten vom regionalen Monitoring interessiert sind, und uns auf die Vorteile zu einigen, die Anwohner, Politiker, Aktivisten und Institutionen vom Aufbau eines Beobachtungssystems in der Region haben werden. Der emotionalste Teil des Workshops war die Aufgabe, die  Datenvisualisierungsmethoden so zu gestalten, dass sie lesbar und verständlich sind und effektiv beim Empfänger ankommen. Dank der engagierten Beteiligung der Teilnehmer wurden 35 Infografik-Projekte erstellt, die wir auf der Abschlusskonferenz des Projekts INT 179 verwenden werden, die Daten und Zahlinformationen für eine gemeinsame grenzüberschreitende Region zeigen.

Organisiert wurde das Treffen vom Verband der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania.

Der Workshop fand im Rahmen des Projekts „Modell des grenzüberschreitenden Monitorings – Innovative Wege der Datengewinnung in der Metropolregion Stettin“ statt, das mit Unterstützung des Interreg V A Programms Mecklenburg – Pomorze Przednie / Brandenburg / Polen mitfinanziert wird.

http://rbgp .pl/trms-model-transgranicznego-monitoring/

An dem Workshop nahmen Projektpartner teil: Verband Metropolregion Stettin, Statistisches Amt Stettin, Euroregion Pomerania, Regionaler Planungsverband Vorpommern, Geschäftsstelle der Metropolregion Stettin aus Anklam, Vermessungsamt, Gemeinsame Planungsabteilung Berlin-Brandenburg, Land Brandenburg, Marschallamt der Woiwodschaft Westpommern, Planungsamt der Stadt Szczecin, Zentrum für Wirtschaftsinitiativen, Woiwodschaftsarbeitsamt, Gemeinsames Technisches Sekretariat des Programms Interreg VA, Regionaler Planungsverband Uckermark-Barnim. Mitveranstalter des Treffens war das Regionale Raumplanungsbüro der Woiwodschaft Westpommern.

Die Konferenz zum Abschluss des Projekts findet vom 18. bis 19. Oktober 2022 in Stettin statt.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl