Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości Polsko-Niemieckiego Pogranicza

Ogłoszenie konkursu

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej(MIiR) zaprasza do wzięcia udziału w

„Konkursie na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości”. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/konkurs2018/

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl