Nabór projektów badawczych, których pomysłodawcami są pracownicy administracji publicznej.

Program ESPON dwa razy do roku zaprasza praktyków i ekspertów z administracji publicznej wszystkich szczebli do nadsyłania pomysłów na projekty badawcze z konkretnych obszarów tematycznych - tzw. „Targeted Analyses".

Opracowane samodzielnie lub we współpracy z innymi partnerami pomysły na projekty mogą dotyczyć:

  • specyficznych, z perspektywy europejskiej, cech regionów, miast, obszarów wiejskich, rozwinięcia typologii;
  • przetestowania konkretnej metody oceny wpływu terytorialnego polityki na danym obszarze.

Kluczowe jest, aby pomysły znajdowały zastosowanie w praktyce - w prowadzeniu polityk czy tworzeniu strategii rozwoju terytorialnego, przyczyniając się tym samym do realizacji założeń polityki Unii Europejskiej związanych z rozwojem terytorialnym.

Aktualny nabór propozycji projektowych trwa do 19 sierpnia 2016 r. Jest on prowadzony wyłącznie w języku angielskim.

Nadesłane bezpośrednio na adres e-mail: application@espon.eu propozycje zostaną poddane ocenie przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej ESPON (EUWT ESPON). Następnie w ramach otwartego konkursu dla badaczy i instytucji akademickich, do każdego z projektów zostanie wybrany wykonawca oraz zespół naukowy. Proces realizacji projektu odbywa się przy aktywnym udziale wszystkich partnerów: autorów pomysłu, ekspertów i naukowców.

Ogłoszenie konkursowe wraz z przewodnikiem aplikacyjnym są dostępne na stronie Programu. Zgodnie z polityką Programu ESPON wszelkie pytania dotyczące projektów, procesu naboru, wypełnienia dokumentacji należy kierować bezpośrednio do EUWT ESPON, pisząc na adres e-mail: application@espon.eu.  

Zapraszamy także do kontaktu z polskim punktem kontaktowym Programu w Ministerstwie Rozwoju (e-mail: kpk.espon@mir.gov.pl, tel.: 22 273 76 57), który jest gotowy pomóc Państwu w poznaniu Programu i włączeniu się w jego prace. Aby na bieżąco śledzić aktualności ESPON warto odwiedzać stronę Programu lub skorzystać z newslettera.

Włączenie się w Program ESPON daje możliwość skorzystania z wyników badań, jest też okazją do zaprezentowania swojego regionu na arenie międzynarodowych badań.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl