Nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wykonanie filmu „South Baltic Programme in moving images” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

20 kwietnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów mających na celu wykonanie filmu "South Baltic Programme in moving images" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
Nabór potrwa do 1 czerwca 2015 r.
 
 
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:
1 czerwca 2015 r., godz. 16.00
 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Lipiec 2015 r. Wyniki ogłoszone będą na stronie Programu
www.southbaltic.eu  
 
 
Sposób składania wniosków:
Wersja elektroniczna:
do 1 czerwca 2015 r., godz. 16.00
 
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
Przykładowi potencjalni beneficjenci Programu Południowy Bałtyk to:
  • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
  • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
  • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą;
  • instytucje kultury;
  • itp.
Więcej informacji w Podręczniku Programu (Programme Manual), rozdział: 4.1 oraz 4.2
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 
Nabór dotyczy projektów mających na celu wykonanie filmu promującego rezultaty Programu Południowy Bałtyk.
Szczegółowy opis wymagań dla projektu znajduje się w dokumencie Terms of Reference dostępnym na stronie:
 
Kryteria wyboru projektów:
Szczegóły dotyczące oceny wniosków określone zostały w dokumencie Terms of Reference, dostępnym na stronie:
 
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy.
Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.
 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Budżet projektu nie powinien przekroczyć
100 000 EUR
Niezbędne dokumenty
Pakiet aplikacyjny:
Dostępny na stronie:
 
Wymagania szczegółowe dla projektu:
Dostępny na stronie:
 
Ogłoszenie o naborze (ang.):
Dostępny na stronie:
 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
W ramach Programu nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komitetu Sterującego Programem
 
Linki

 

Źródło: http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/nabor_wnioskow_SouthBalticProgrammeinmovingimages_21042015.aspx 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl