Nowe nabory projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A

Od 22.08.2017 od godz. 8.00 beneficjenci ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska.

Projekty mogą być składane w ramach następujących osi priorytetowych:

  • Oś priorytetowa I - Natura i kultura - Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności (Plan naboru EFRR: 4,3 mln Euro)
  • Oś priorytetowa IV – Współpraca transgraniczna (Plan naboru EFRR: 6,4 mln Euro)

Nabór wniosków trwa do 17.10.2017 do godz. 16.00.  Tu znajdziecie Państwo dostęp do elektronicznego Systemu Monitoringu Programu Współpracy.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl