Obchody Europejskiego Dnia Współpracy Terytorialnej w Pasewalku

Tegoroczna uroczystość związana z ETC-Day 2013 obchodzona była pod hasłem "Wspólnie ponad granicami". ETC-Day (Dzień Europejskiej Współpracy Terytorialnej) to podjęta już w zeszłym roku ogólnoeuropejska inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu zwiększenie popularności współpracy transgranicznej wśród mieszkańców regionu.

Obchody ETC-Day w Programie Interreg IV A zorganizowane zostały w tym roku 7 września w Pasewalku, podczas 22. Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Handlu. W ich ramach do udziału w dyskusji na scenie zaproszeni zostali polscy i niemieccy goście, szczególnie zaangażowani we współpracę transgraniczną. Celem rozmowy było podzielenie się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w dziedzinie polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania oraz oczekiwaniami w stosunku do kolejnego okresu programowania.
Z kolei wszyscy pozostali goście Targów mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i naszym transgranicznym regionie. Quiz zawierał dziesięć pytań, a wśród osób, które udzieliły największej ilości poprawnych odpowiedzi, wylosowane zostały atrakcyjne nagrody: czytnik e-książek i talony do sklepu amazon.de.  poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl