Oświadczenie woli między Koszalinem a Neubrandenburgiem podpisane.

8 maja br. spotkali się w Neubrandenburgu prezydent Koszalina Piotr Jedliński oraz Nadburmistrz Neubrandenburga Paul Krüger w celu ustalenia głównych punktów ciężkości przyszłej współpracy miast partnerskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Zasadniczym celem spotkania była prezentacja planów obu miast dotyczących wspierania polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej. Ich przedstawiciele zadeklarowali swój aktywny udział w przygotowywaniu projektu „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”, który miałby ubiegać się o dofinansowanie w ramach nowego Programu Interreg V A.
Głównym założeniem projektu jest rewitalizacja parków miejskich w Koszalinie i Neubrandenburgu. W koszalińskim zabytkowym Parku Książąt Pomorskich w ramach omawianego projektu przeprowadzona miałaby zostać  m.in. przebudowa dużego parkingu, remont części średniowiecznych murów obronnych a przede wszystkim modernizacja wybudowanego w latach 70-tych amfiteatru.   
W Neubrandenburgu zaplanowane zostały działania mające na celu remont i zagospodarowanie terenu wokół głównego wejścia do parku miejskiego lub stworzenie w parku  miejsca organizacji imprez kulturalnych lub rewitalizację linii brzegowej jeziora Tollensesee i stworzenia parkowej promenady.
 
Kulminacyjnym punktem spotkania było podpisanie przez Prezydenta Koszalina i Nadburmistrza Neubrandenburga oświadczenia woli dotyczącego wspierania współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania w ramach przyszłego projektu współpracy transgranicznej.
Dokument ten jest pierwszym krokiem na drodze do ubiegania się przez partnerskie miasta o unijne fundusze z budżetu nowego Programu Interreg V A na realizację swoich planów.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl