Otwarcie Domu Natura 2000

W Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry w Criewen otwarty został Dom Natura 2000, w którym znajdują się pomieszczenia służące edukacji ekologicznej, jak również chętnie odwiedzany sklep z artykułami z Parku Narodowego. Na poddaszu z kolei zostaną usytuowane pomieszczenia biurowe.
 
Budowa Domu Natura 2000 kosztowała ponad 1,2 mln. euro, z czego 85% zostało dofinansowane ze środków Programu Interreg IV A w ramach wspólnego polsko-niemieckiego projektu pt. "Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry".  
 
W otwarciu obiektu udział wzięło wielu gości z Polski i z Niemiec, wśród nich Anita Tack - Minister Środowiska Landu Brandenburgia oraz Jarosław Rzepa – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl