Otwarcie Programu Interreg V-A

Na 30 września br. zaplanowane zostało oficjalne otwarcie Programu Współpracy Interreg V-A.

Gdzie?           „Azoty Arena“ w Szczecinie (http://azotyarena.pl/pl/strefa-biznesu.html)

O której?        11:00 – 16:00 (włącznie z warsztatem dot. logiki interwencyjnej Programu Interreg V-A)
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat pierwszego naboru, logiki interwencyjnej nowego programu (powiązań między priorytetami, celami, wynikami i wskaźnikami), jak również nowej elektronicznej procedury składania wniosków w nowym okresie wsparcia.
W najbliższym czasie na stronie internetowej www.interreg4a.info ukaże się szczegółowy harmonogram imprezy wraz z informacją o zgłaszaniu się uczestników. 
 
Prosimy o uwzględnienie tego terminu w Państwa kalendarzu!
 
Przypominamy również, że dnia 02.07.2015 zmieniony Program Współpracy został przekazany do KE. Aktualną wersję dokumentu można znaleźć na stronie: http://www.interreg4a.info/index.php?id=68&L=1.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl