Otwarcie przejazdu przez Bramę Młyńską w Bernau 30.05.2013

Brama Młyńska na ul. Młyńskiej w Bernau została odbudowana w ramach wspólnego projektu dofinansowanego z Programu Interreg IV A – "Bramy, które łączą", realizowanego we współpracy ze Stargardem Szczecińskim. W oddalonym od Bernau o ok. 140 km partnerskim mieście jest obecnie restaurowana Brama Wałowa. Koszt całkowity wspólnego projektu wynosi 1.223.324,00 €.

W momencie przekazania Bramy na potrzeby ruchu drogowego, obecnych było wielu mieszkańców miasta Bernau. Brama Młyńska jest bowiem odbudowana według swego historycznego wzoru. Obok palonych cegieł na ścianach zewnętrznych zostały również zastosowane materiały nowoczesne, takie jak np. żelazobeton w części wewnętrznej. Brama jest szeroka na ok. 8,80m, długa na 8,50m i wysoka na 14,60m. Nad przejazdem powstało pomieszczenie, w którym w przyszłości będą odbywały się oprowadzania i wystawy oraz zostanie postawiony model całego miasta.

 
Przekazanie wyremontowanej Brały Wałowej w Stargardzie Szczecińskim nastąpi już wkrótce. Obecnie partnerzy pracują wspólnie nad promocją projektu: przygotowaniem ulotek i broszur.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl