Pierwsze otwarcie nowych obiektów w Nowym Roku

15 stycznia 2014 roku podczas spotkania noworocznego organizowanego przez Ewangelickie Dzieło Młodzieżowe i Opiekuńcze (Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk -EJF) dla powiatów Uckermark i Barnim, oficjalnie otwarte zostały domy dla gości, pomieszczenia seminaryjne i warsztaty w ośrodku Landhof Liepe.

Po powitaniu gości przez przewodniczącego Zarządu EJF Andreasa Eckhoffa, zastępcę starosty Powiatu Barnim, Carstena Bockharda, burmistrza Gminy Liepe, Klausa Marschnera, jak również przez burmistrza Gminy Chojna Adama Fedorowicza oraz Gminy Dębno, Piotra Downara, nastąpiło uroczyste zwiedzanie obu nowych budynków gościnnych, pomieszczeń seminaryjnych oraz warsztatów.

Przebudowa i modernizacja starych budynków w Landhof Liepe były możliwe dzięki realizacji dofinansowanego ze środków Programu Interreg IV A projektu pt. "Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Groß Pinnow – Krajnik Górny (Polska) –Landhof Liepe –Dębno (Polska)". Cały wspólny projekt otrzymał wsparcie ze środków unijnych w wysokości 4.145.584 €.
 
Dworek w Liepe coraz bardziej nabiera kształtu "Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań". Wszyscy partnerzy projektu intensywnie ze sobą współpracują i powoli wypełniają życiem nowo powstałe centra w Groß Pinnow, Dębnie, Krajniku Górnym i Liepe.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl