Pierwszy krok na drodze do utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

 21 lutego 2022r. odbyło się posiedzenie polskich i niemieckich zarządów stowarzyszeń tworzących Euroregion Pomerania: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i  Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. Spotkanie odbyło się w formule online, a prowadzili  je: Krzysztof Soska i Michael Sack, prezydenci Euroregionu Pomerania.

 Najważniejszym celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie utworzenia w Euroregionie Pomerania EUWT. Dyrektorzy obu biur, Andrea Gronwald i Paweł Bartnik zarysowali konteksty prac nad utworzeniem nowej struktury współpracy oraz najważniejsze przesłanki, które determinują w przyszłości zarządzaniem możliwymi transgranicznymi funduszami (w tym Funduszem Małych Projektów). W czasie prezentacji wskazano „mapę drogową”, prowadzącą do utworzenia tej nowej struktury, definiując: wspólny cel, statut, członkostwo w EUWT, organy wykonawcze i podział kompetencji. Wymienione zadania staną się najważniejszymi obszarami pracy jaką wykonają w najbliższym czasie zarządy i biura Euroregionu Pomerania.

Po prezentacji i dyskusji odbyło się, zarządzone przez Krzysztofa Soskę, głosowanie nad zaproponowanym listem intencyjnym o utworzeniu EUWT. Wszyscy polscy i niemieccy członkowie zarządów poparli to stanowisko. Obaj prezydenci: Krzysztof Soska i Michael Sack podkreślili historyczny moment dzisiejszego spotkania, które otworzyło nowy rozdział w dziejach transgranicznej współpracy w Euroregionie Pomerania.

Na zakończenie posiedzenia dyrektor Andrea Gronwald poinformowała o dacie obchodów jubileuszowych istnienia Euroregionu Pomerania. Uroczyste spotkanie odbędzie się 17.06.2022r. w Prenzlau.

Dyrektor Irena Stróżyńska przekazała informację, na temat organizacji dwóch wyjazdów studyjnych dla zarządów Euroregionu Pomerania w ramach realizowanego projektu Transcoding Pomerania Interreg VA MV/BB/PL do EUWT Łuk Mużakowski na pograniczu polsko-niemieckim i do EUWT Rhein- Maas na pograniczu niemiecko - niderlandzko - belgijskim. 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl