Platformy learningowe Interreg Europa

Program Interreg Europa uruchomił platformy learningowe w zakresie polityk regionalnych.

Informacja na temat oferowanych usług jest dostępna na oficjalnej stronie programu.

Platformy prowadzą zespoły ekspertów i Wspólny Sekretariat programu (Lille, FR), tematycznie odpowiadają priorytetom programu:

  • Badania i innowacje,
     
  • Konkurencyjność MŚP,
     
  • Gospodarka niskoemisyjna,
     
  • Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Platformy to ogólnoeuropejski, bezpłatny zasób wiedzy na temat projektów, polityk, praktyk, wychodzący poza programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Platformy są połączone ze stroną programu Interreg Europa.

Informacje o programie Interreg Europa w języku polskim są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju: ewt.gov.pl.

Informacji udziela także ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa (osoba do kontaktu: Anna Stol, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl, tel.: 32 253 90 08).


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl