Podróż studyjna dla dziennikarzy: Gryfino i Schwedt nad Odrą

23.09.2013 roku odbyła się podróż studyjna dla dziennikarzy w ramach wspólnego polsko-niemieckiego projektu Interreg IV A "Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej".

Partnerami w tym projekcie są: Miasto Schwedt nad Odrą jako partner wiodący oraz Gmina Gryfino.

 
Podróż rozpoczęła się w nowo wybudowanym Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą, gdzie wszystkich gości serdecznie powitał zarówno Burmistrz Miasta Schwedt nad Odrą, jak i przedstawiciele biura architektonicznego oraz stowarzyszenia Wassersport PCK Schwedt e.V. Dziennikarze wraz z polskim partnerem projektu i zaproszonymi gośćmi zostali oprowadzeni po nowym budynku Centrum i przebudowanych obiektach do niego należących. Główną atrakcją tego dnia była jednak przejażdżka historyczną łodzią słowiańską "Siwa Sweeti" po drodze wodnej Hohensaaten-Friedrichsthaler.
 
Po niewielkim posiłku i interesujących rozmowach uczestnicy zostali przewiezieni do Gryfina, gdzie Burmistrz Henryk Piłat przedstawił zarówno nowo wybudowaną śródmiejską część nabrzeża, jak i plany rozwoju miasta oraz turystyki w regionie w najbliższej przyszłości.
 
Dzięki krótkiej przejażdżce należącą do gryfińskiej straży pożarnej łodzią manewrową (zakupioną w ramach innego polsko-niemieckiego projektu, dofinansowanego ze środków Programu Interreg IV A), zaproszeni dziennikarze i pozostali goście mieli również okazję zapoznania się ze wschodnim ramieniem Odry od strony wody.
 
Na zakończenie całodniowego spotkania Burmistrz Gminy Gryfino zaprosił gości do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przy poczęstunku i filiżance kawy zostały tam omówione kolejne pomysły na dalszą polsko-niemiecką współpracę.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl