Podróż studyjna wzdłuż polsko-niemieckiej granicy

  Transcoding Pomerania to projekt unijny, dofinansowany ze środków Interreg VA, realizowany przez polskie i niemieckie stowarzyszenie Euroregionu Pomerania. Projekt skierowany jest przede wszystkim do pracowników obu biur, ale także do osób zainteresowanych współpracą polsko-niemiecką. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pracownicy Euroregionu Pomerania uczestniczyli w wielu warsztatach integracyjnych, wykładach i seminariach a także  uczyli się języka sąsiada po to, by podnieść swoje kompetencje,  lepiej się poznać i zrozumieć.

 Tym razem w ramach projektu Transcoding Pomerania nasze stowarzyszenia zorganizowały podróż studyjną wzdłuż polsko-niemieckiej granicy i zaprosiły do udziału w nim ponad dwadzieścia osób. Podróż miała miejsce w dniach 11-14 października 2021r. i obfitowała w wiele interesujących spotkań, rozmów i wspólnych przeżyć. Spotkanie rozpoczęło się w Cieplicach w Euroregionie Nysa. Jest to jedyny trójstronny euroregion na granicy polsko-niemieckiej. Tu, dzięki uprzejmości kolegów z Euroregionu, spotkaliśmy aktywnych beneficjentów i działaczy lokalnych. Jednym z nich był Adam Spolnik, który zaprosił nas do zwiedzania trzech obiektów, dofinansowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów dla polsko-czeskiego pogranicza: Zamku w Starej Kamienicy, Remizy strażackiej i Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie.

 

Odwiedziny na Zamku w Starej Kamienicy były dla całej naszej grupy dużym przeżyciem. Ruiny zamku w ciągu ostatnich kilku lat stały się atrakcją turystyczną regionu i spowodowały napływ turystów do Starej Kamienicy. Było to możliwe dzięki uporowi i konsekwencji Adama Spolnika, który miał wizję ratowania niszczejących ruin i odwagę, by ją zrealizować. Z kolei Artystyczna Galeria Izerska założona w byłym,  zabytkowym kościele ewangelickim  stała się centrum życia kulturalnego okolicy.

W Euroregionie Nysa spotkaliśmy także wieloletniego burmistrza Świeradowa Zdroju, Rolanda Marciniaka, który pochwalił się nowatorskim projektem turystycznym, dofinansowanym w ramach współpracy polsko-czeskiej, Single Trackami Świeradów Zdrój. To pierwsza w Europie sieć ścieżek rowerowych zaprojektowanych w celu osiągnięcia jak największych wrażeń z jazdy na rowerze, pozostając w zgodzie z naturą.

 

Świeradów Zdrój ma także od niedawna nową markę, która przyciąga tysiące turystów. Jest nią 62 metrowa wieża Sky Walk. Wspinaczka na sam szczyt to spacer w chmurach. Nasza grupa miała okazję ją  przeżyć i było to jedno z silniejszych wrażeń tej podróży.

 

 

Kolejny dzień to odwiedziny w Geoparku Łuk Mużakowa, wpisanym na światową listę Unesco. Park na pograniczu polsko-niemieckim chroni morenę czołową powstałą podczas zlodowacenia środkowopolskiego widoczną z kosmosu. Park znajduje się na terenie Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr i przyciąga turystów z całego świata.

 

Atmosferę pogranicza polsko-niemieckiego można  było odczuć w miastach bliźniaczych Gubin-Guben, do których zaprosili nas dyrektorzy obu Stowarzyszeń Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr. Tu był czas na wymianę doświadczeń z realizacji projektów w ramach Funduszu Małych Projektów, rozmowę o przyszłości naszego pogranicza i  dyskusję o nowych możliwościach, które tworzy nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027.

 

 

Ostatni dzień podróży studyjnej zaplanowany został w Euroregionie Pro Europa Viadrina. Zwiedzając Frankfurt nad Odrą poznaliśmy specyfikę pracy pomiędzy Brandenburgią i województwem lubuskim. Współpraca uczelni we Frankfurcie i Słubicach stała się marką regionu i tworzy ramy współpracy polsko-niemieckiej. To nie tylko wspólne studia, wymiany kadry, studentów, ale także wspólne projekty na rzecz rozwoju regionu, takie jak chociażby ochrona przed powodzią, czy wspólne patrole policyjne.

 

 

Podróż studyjną  zakończyliśmy w Kostrzynie na starym mieście, którego już nie ma. Miasto, po którym zostały tylko nieliczne cegły i chaszcze robi przygnębiające wrażenie. Ale to właśnie w tym miejscu rozwinął się projekt ważny dla regionu. Jest nim twierdza Kostrzyn, zbudowana w XVI wieku, zniszczona w czasie II wojny światowej, ale dzięki dotacjom unijnym, rekonstruowana i odnawiana tak, że przyciąga turystów zainteresowanych sztuką militarną.

 

Podróż studyjna pokazała wyjątkowość pogranicza polsko-niemieckiego: jego urodę, skomplikowaną historię i ludzi współczesnych, tworzących nową historię pogranicza. Członkom grupy dała jednak coś ważniejszego: wspólnotę przeżyć, bliskość i otwartość na siebie. Mamy nadzieję, że integracja polskich i niemieckich pracowników Euroregionu Pomerania, która przyświeca projektowi, będzie odczuwalna także przez naszych beneficjentów. 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl